Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

 


A Visiontech Kft. honlapjára történő belépés és a honlap használata kizárólag az alábbi kikötésekkel és feltételekkel, továbbá a Magyar Köztársaság jogszabályaival összhangban megengedett.

1. Szerzői jog

A Visiontech Kft. honlapja szerzői jogvédelem alatt áll. A Visiontech Kft. a tulajdonosa vagy a feljogosított használója a honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, szoftverrel és más anyaggal kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak.

Ön jogosult a Visiontech Kft. honlapját olvasni, arról nyomtatással, lemezre történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, azonban minden esetben kizárólag személyes, tájékozódó jellegű, nem kereskedelmi célra. Tilos a honlap bármely részének másolatát eladni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért, tilos továbbá a honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában. Az itt leírtakon kívül a Visiontech Kft. semmilyen egyéb felhatalmazást, jogot nem engedélyez a honlapjával kapcsolatban.

2. Védjegyek

Minden, a Visiontech Kft. honlapján használt védjegy (márkanév, logo stb.) a Visiontech Kft. vagy a megfelelő birtokosok tulajdonában vagy licenszhasználatában áll.

3. A termékek elérhetősége

A Visiontech Kft. honlapján szerepelhetnek partnereinek olyan termékei, szolgáltatásai is, amelyek nem minden esetben vannak forgalomban Magyarországon.

4. A honlap tartalma

A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkra építeni, és az információk pontosságára, teljességére a Visiontech Kft. nem ad garanciát.

A honlapon található információk semmiképpen sem jelentenek felhívást a Visiontech Kft.-be történő beruházásra.

Sem a Visiontech Kft., sem alkalmazottai, sem megbízottai nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a Visiontech Kft. honlapjára történő belépésből vagy azok használatából erednek.

A Visiontech Kft. fenttartja magának a jogot arra, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, bármilyen változtatást, javítást végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.

5. Kapcsolódó honlapok

A Visiontech Kft. honlapja tartalmazhat olyan hivatkozásokat, amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.

A kapcsolódó honlapokhoz a Visiontech Kft. csupán hozzáférést közvetít, azonban sem a Visiontech Kft., sem az alkalmazottai, sem megbízottai nem vállalnak semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezekért a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a Visiontech Kft. vagy alkalmazottja, megbízottja átnézte, vagy jóváhagyta.

Amennyiben Ön kapcsolódó honlapról a Visiontech Kft. honlapjára szeretne visszajutni, akkor vagy a „back”, „vissza” gombokkal/nyilakkal, vagy a honlap domain nevének (www.visiontech.hu) begépelésével jut vissza.

6. Adatvédelem - a személyes adatok gyűjtése és használata

A Visiontech Kft. tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait.

Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján azonosítani tudjuk Önt például neve, címe, telefonszáma és e-mail címe alapján.

A Visiontech Kft. csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket Ön önkéntesen ad meg. Miután megosztotta velünk személyes adatait, egyben felhatalmaz minket arra, hogy ezeket az információkat az itt leírt, illetve a honlapon külön meghatározott módon és célra felhasználjuk. Ugyanakkor Önnek is megvan az a joga, hogy ezeknek az információknak a felhasználását korlátozza, megtiltsa, jövőbeni kapcsolatot bármikor megszüntesse. Amennyiben nyilatkozatát vissza kívánja vonni, illetőleg személyes adataival kapcsolatosan kérdést kíván feltenni, azt az info [at] visiontech [dot] hu mail címen megteheti.

Az Ön önkéntesen megadott személyes adatait – az Ön ellenkező kikötése hiányában, és a honlapon megadott egyéb felhasználási módokon, célokon kívül - a Visiontech Kft. az alábbiak szerint használhatja fel: - A termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatos promóciós célokra (sorsolásokon való részvételre, minta küldésére vagy hírlevél küldésre, termékek/szolgáltatások ajánlására). - Más cégekkel közösen termékek/szolgáltatások ajánlására.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy kötelességünk kiadni személyes adatait akkor, ha ezt törvény, bírósági, más hatósági végzés írja elő nekünk.
Egyéb információk, melyeket felhasználhatunk:
Cookie-k: Ezek file-ok vagy információ darabkák, amelyeket internetes böngészője ment le honlapunkról és tárolja azokat az Ön gépén. Ezeknek a cookie-knak a segítségével ismeri fel a honlapunk anyagait tároló szerver számítógép a honlapunkra történő visszalátogatásakor, hogy Ön már járt a honlapjainkon és megadott a részünkre bizonyos adatokat, így ezeket az adatokat nem kéri újra.

A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha úgy gondolja, átállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy cookie-kat küldtek az Ön gépére. A cookie-k visszautasítása esetén lehetséges, hogy nem tudja honlapunk egyes részeit meglátogatni vagy testreszabott információkat fogadni. Emellett szeretnénk honlapunk szolgáltatásait folyamatosan javítani azáltal, hogy lemérjük az egyes honlapok látogatottságát az oldalra vagy képekre történő klikkelések számával. Honlapunk elmenthet olyan információkat az Ön számítógépéről mint az IP-cím (ez egy szám, amely az Ön gépét azonosítja minden esetben mikor meglátogat egy honlapot), böngészője típusát, computere operációs rendszerét. Mindez azt biztosítja, hogy a honlapunk látogatóinknak a legjobb webélményt és hatékony információs forrást jelentsen.

Ezen információk nem személyes adatok.

Az információk biztonsága:
Minden ésszerű intézkedést megteszünk azért, hogy személyes információit biztonságban tudhassa. Minden Ön által szolgáltatott személyes információhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, azért, hogy a jogosulatlan hozzáférést, a személyes adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását megelőzzük.

7. A Jognyilatkozat megváltoztatása

Fenntartjuk a változtatás jogát, amelyeket a Visiontech Kft. saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a honlap ezen oldalán értesíti felhasználóit.